Zadania

Głównym jej zadaniem jest miedzynarodowa praca w zakresie przekazu,posrednictwa oraz pielęgnacji kultury i historii Prus Zachodnich według §96 BVFG. Jej docelowa praca publiczna sięga poza granice kraju i obejmuje swoim zasięgiem także kraje Europy Środkowej, Wschodniej oraz Południowej. Do spektrum jej obowiązków można zaliczyć także organizację oraz przebieg międzynarodowych imprez, spotkań, odczytów, wymian kulturalnych, oraz zaangażowanie w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.
Magdalena Oxfort wypełnia swoje obowiązki samodzielnie lub we współpracy z instytucjami.

 

Media oraz praca publiczna

Przedsięwzięcia międzynarodowe

Praca w Muzeum Prus Zachodnich

Współpraca z Zachodnio Pruskimi organizacjami

Współpraca z Zachodnio Pruskimi organizacjami

 

 

 


Polski

Referat Kultury